Zelfverdedigingslessen

Voor als het écht nodig is …

Zelfverdediging Tip 36: mesvechten is nooit ‘net als in de film’.

 

Zelfverdediging voor beroeps.
Op deze oude foto is een mesvechttraining voor beroepskrachten in het kader van een les Beroepsmatig Fysiek Optreden en Zelfverdediging te zien zoals die binnen riddertrainingen zelfverdediging en weerbaarheid verzorgd worden.

Als beroepskracht is over mij op papier vastgelegd dat ik van boze boeven messen afgepakt heb. Daar kan ik maar één ding over zeggen: dag ging nooit ‘net als in de film … ik wil het’.
Niemand moet het willen om in een mesgevecht terecht te komen. Zonder dat je het weet ben je al gewond. En dat is mijn persoonlijke ervaring. Het ‘voelt’ alsof er iets in je huid knapt … daar ben je dan door een mes geraakt. Alleen zo kan ik het omschrijven en niet anders. De echte pijn komt pas zodra je in een ziekenhuis wakker wordt.

Nivelleren.
Terug naar het begin: maak dat je wegkomt zodra je een snij- of steekwapen ziet. Dit kan van alles zijn waarmee gesneden en gestoken wordt. Voorbeelden te over uit de praktijk. Pas zodra je zeker weet dat je niet (meer op tijd) weg kan komen, zoek meteen zelf een wapen of iets dat je daarvoor gebruiken kan. ‘Nivelleren’ noem ik dit in mijn riddertrainingen zelfverdediging. Een nadelige situatie weer enigszins in je voordeel doen ombuigen.

Waarom vechten boeven nagenoeg altijd gewapend? Of zorgen zij er op een andere manier voor in het voordeel te zijn. Bijvoorbeeld door elke dag loeihard in de krachttraining te hangen. Of elke dag allerlei stimulerende middelen te gebruiken die ervoor zorgen dat zij alle energie en kracht weten te mobiliseren. Zonder grenzen en zonder remmingen. Zo hebben zij een streepje voor op hun slachtoffers. Daarom vechten boze boeven altijd gewapend.

Slachtoffer.
Wordt geen slachtoffer. Trek de situatie nog enigszins gelijk. Ga ‘nivelleren’. Denk echt niet dat ik in alle confrontaties waarin sprake was van een snij- of steekwapen, daar ongewapend ingestapt ben. Al moest ik bij een buurman een mes ophalen … dan deed ik dat. ‘Leen mij even jouw mes’ was geen vraag maar een commando. ‘Jij krijgt hem zo terug’ zei ik om de eigenaar te overtuigen mij zijn mes te geven. Voor de boze boef mét mes werd het een mes-tegen-mes situatie. Die werd gelijk veel minder enthousiast ten aanzien van het uitvoeren van zijn nare plannen.

Wordt geen slachtoffer en sla (what’s in a word?) aan het ‘nivelleren’. Want, mesgevechten verlopen nooit ‘net als in de film … ik wil het’ (volgens mij van Doe Maar jaren geleden). In actiefilms zijn alle mesgevechten in scene gezet. Anders krijgen acteurs alleen maar ongelukken en verwondingen. Alle handelingen zijn van te voren doorgesproken en eindeloos herhaald om een film er zo echt mogelijk uit te laten zien. Terwijl iedereen die bij de opname betrokken is wéét dat het niet echt is. Het moet er voor het bioscooppubliek zo echt mogelijk uitzien. Dat is een hele andere instelling dan de mentaliteit die nodig is om een écht mesgevecht te winnen.

Tijdwinst.
Boze boeven hebben juist liever helemaal niet dat ook maar iemand zien kan wat hij aan het uitvoeren is. Ook zijn mesaanval houdt hij het liefst onzichtbaar voor iedereen. En in de eerste plaats voor het slachtoffer. Hoe eerder het slachtoffer de steek in beeld krijgt hoe sneller die deze nog kan ontwijken. Ontwijken door te maken dat die wegkomt of zijn lichaam uit de lijn van de aanval te halen. Is een mesaanval eenmaal ontweken kan een slachtoffer plotseling zelf tot de aanval overgaan en daar zijn boeven bang voor. Niet voor de pijn maar voor tijdsverlies. Alles gaat nu langer duren dan gedacht. En boeven hebben nooit tijd, daarom hebben die altijd haast.

Ga trainen!
Door tijd te winnen, win je een gevecht tegen een boef. Hoe langer hij achter jou aan moet gaan hoe eerder hij de achtervolging zal staken. Hoe vaker hij moet toesteken of aansnijden hoe eerder hij zijn aanvallen zal staken. Zorg ervoor dat boeven tijd verliezen. Maak het hen moeilijk en zorg er tegelijk voor zo lang mogelijk heel te blijven. Want: een écht mesgevecht verloopt nooit net als in de film. Er wordt (naar mijn persoonlijke ervaring) bijna blind toegestoken en gesneden. Er wordt vooral op de romp gericht omdat daar het snelst iets te raken valt. Of aan de romp of aan de armen die ter verdediging voor de romp gehouden worden of aan de benen die uit angst opgetrokken worden tot voor de romp.

Gerichte en gecombineerde aanvallen door een mesvechter met meerdere manieren van snijden en steken in combinatie met grijpen en sleuren heb ik maar éénmaal meegemaakt. Dit betekent voor mij dat de meeste mensen die een mes pakken daar nooit eerder mee getraind hebben. Ga er overigens wél vanuit dat mesvechters praktijkervaring hebben opgedaan. Tegelijk toont dit hun nadeel en uw voordeel aan: ga trainen! Zoek een goede instructeur en leer jezelf adequaat verdedigen tegen een mesvechter.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Zelfverdediging Tips and have No Comments