ZvS Docenten
ZvS VisieZvS TrainingPublicatiesReferentiesContact

ZvS Scholieren 
ZvS Docenten 
ZvS Ouders 
[Home][ZvS Training][ZvS Docenten]


Zelfverdediging voor Docenten

 

anders denken = anders doen! 

 

 • Het is voor elke cursist die niet eerder trainingen meegemaakt heeft waar geraakt mag worden, vreemd om een voltreffer te incasseren.
 • Zoals het ook vreemd is om die uit te delen, iemand vast te pakken of te dwingen..
 • Zeker voor studenten agogische vakken  en aan lerarenopleidingen waar geweld volkomen uit den boze is.

Leer te raken

 

 • Het is niet de bedoeling docenten te leren slaan.
 • Slaan binnen ZvS-trainingen dient alleen om docenten werkelijk proberen te laten ervaren hoe het voelt om te slaan en geslagen te worden.
 • Zonder hun voorbeeldrol uit het oog te verliezen en de opvoedkundige waarde van hun handelen te vergeten. 

Leer te zorgen dat je niet geraakt wordt

 

 • Kennis van ontwikkelingspychologie van adolescenten en de verschillende fasen waarin die zich bevinden kunnen is van groot belang in trainingen zelfverdediging voor scholieren/docenten.
 • Inzichten uit de neurowetenschappen doen ter zake omdat ons gedrag en denken over agressie voortkomt uit neurochemicalien in ons brein.
 • ZvS leert cursiten om zelfs in de meest gewelddadige situaties mee te geven, mee te dansen, mee te doen ... in afwachting van een ultieme kans zich aan de agressie te onttrekken.

Sociale Vaardigheden

 

 • Gevoelvolle omgang met anderen komt volgens de theorie van Bowlby voort uit onze gehechtheidsstijlen.
 • Alleen zeker-gehechten vallen anderen bij, schieten hen te hulp.
 • Angstig gehechten raken de weg kwijt.
 • Vermijdend gehechten doen helemaal niets tenzij er iets inzit voor hun.
 • Dit besef en hiermee leren omgaan vormt de basis van alle sociale vaardigheden.
 • Ook en vooral onder druk van sociaal ongewenst gedrag, agressie, bedreiging en geweld.

 

Blog Scholier en Zelfverdediging

Lerarenportfolio SPZ-trainer Adrie de Herdt

Site Studiegroep Praktische Zelfverdediging

Sta Vast Training Zelfverdediging

Facebookpagina Sta Vast Zelfverdediging

Facebookpagina Sta Vast Trainer Adrie de Herdt

Twitter Schoolzelfverdediging

English Pages Studygroup Practical Selfdefense    

[Previous][Up][Next]

Copyright (c) 2010 SPZ-Training. All rights reserved.

info@scholierenzelfverdediging.nl