Zelfverdediging Info Blog

Informatie over zelfverdediging.

Zelfverdediging Tip 7: verander je houding.

Positie-4-R-v-d-T-7-2015

Rechtop
Mensen krimpen snel ineen onder angst die gevoeld wordt. Dat kan. Tegelijk leren cursisten zelfverdediging in riddertrainingen bij Sta Vast in Bussum letterlijk rechtop te lopen. En niet maar even. Rechtop leren lopen is een steeds terugkerende oefening bij ons opleidingsinstituut voor weerbaarheid, zelfverdediging en beroepsmatig fysiek optreden. Ons doel is dat onze cursisten uiteindelijk zover komen dat zij altijd en onder alle omstandigheden rechtop zullen lopen.

Moed
Bovendien is het zo dat hufters aan houding en handelen van hun slachtoffers aflezen hoe die er fysiekmentaal aan toe zijn. Een ineengedoken houding interpreteren criminelen als een voorzichtige en bange houding. Zo een persoon zullen zij eerder als slachtoffer uitkiezen. Of het nu gaat om kinderen, jongeren, volwassenen, scholieren en studenten of beroepskrachten.

Terwijl het zo is dat rechtop lopen het zelfvertrouwen van mensen die rechtop durven lopen een enorme duw in de goede richting geeft. Voor zolang die mensen rechtop durven lopen. Want, zodra mensen ineen krimpen worden zij niet alleen kleiner, zo voelen zij zich ook. Mijn boodschap luidt daarom: ‘verbeter je houding en je versterkt je (ge)moed’!

Coördinatie
Rechtop lopen versterkt niet alleen je zelfvertrouwen, het verbetert ook je lichaamscoördinatie. Alle ledematen werken op een heel soepele manier samen met je romp. Elke beweging die je maakt vloeit ongehinderd voort uit een vorige beweging. Mensen die zo lopen worden ervaren als mensen met een meer dan gemiddelde coordinatieve vaardigheid en daardoor met veel meer zelfvertrouwen dan iemand die zich al schuifelend door het leven voortbeweegt. Alle mensen beoordelen elkaar op een eerste blik. Wees daarom niet timide, loop rechtop en met een stevige pas. Ga in ieder geval nooit voorovergebogen en ineen gedoken over straat. Want, hoe een mens loopt bepaald zelfs de kans of die wel of niet op straat beroofd zal worden.

Onderzoek
Er is onderzoek gedaan naar beweegredenen van criminelen om iemand wel of niet tot een slachtoffer te maken. Wetenschappers hebben hierover vragen gesteld aan gedetineerden in een gevangenis. Het is een inkopper maar alle boeven waren het erover eens dat zij vrouwen/meisjes en ouderen/bejaarden als makkelijke prooien zien. Verrassend genoeg geeft een groot gedeelte van de boeven aan dat zij twintigers ook als makkelijke prooien ervaren! Daarna lieten dezelfde onderzoekers beelden van deze ‘slachtoffers’ van gedetineerden zien aan bewegingsexperts. Ze lieten video’s zien aan dansers en vroegen hen naar hun mening. Deze experts vonden dat de mensen (die slachtoffers van geweld waren) en die aan hen getoond werden, veel minder gecoördineerd bewogen. Zij liepen ‘houteriger en meer ineengedoken.

Aanleiding
Onderzoek gedaan door een Nieuw Zeelandse universiteit bewees dat mensen heel veel kunnen aflezen aan bewegingen van anderen. Zelfs welk geslacht iemand heeft of in welke gemoedstoestand iemand verkeert. Dit zou vooral af te lezen zijn aan de manier waarop de gewrichten van een mens samenwerken en beweging. Hoe soepeler iemand beweegt hoe sterker die oogt.

Criminelen kennen hun slachtoffers meestal niet toch is er iets aan de manier van beweging van hun slachtoffer dat hen ertoe gebracht heeft deze persoon aan te vallen. Waarin zagen zulke criminelen aanleiding juist deze persoon uit te kiezen? Juist, enkel en alleen aan de manier waarop zo een persoon beweegt. En boeven zien dit al lang voordat zij zo dichtbij genaderd zijn dat zij je gezicht en ogen goed kunnen onderscheiden. Die hebben zij niet nodig om te bepalen of jij bang of een durfal bent. Dat zagen zij al in de verte aan je manier van lopen.

Talent2Move
Inmiddels ben ik opgeleid tot Talent2Move-Trainer. Kern van deze opleiding is dat mij geleerd is dat onze hersenen eigenlijk (bijna) alleen dienen om onze bewegingen te controleren. Maar dan veel verder dan alleen onze verplaatsingen. Bewegingen worden binnen Talent2Move gezien in een soort van holistisch geheel. Elke beweging staat voor een denkwijze en denkwijzes kunnen worden gestuurd door onze bewegingen.

Vanuit Talent2Move bezien vormen onze bewegingen uitingen van onze persoonlijke individuele manier van denken. Dit weten wij mensen al zo lang als onze soort bestaat. Daarom kunnen wij zo ontzettend veel van iemand ontdekken nog voordat die persoon zo dichtbij is dat wij diens gezicht en ogen kunnen zien.

Des te meer reden om zelf te bepalen hoe mensen je kunnen inschalen lang voordat ze je gezicht en ogen goed kunnen zien!

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geen categorie and have Comment (1)