Zelfverdedigingslessen

Voor als het écht nodig is …

Zelfverdediging: Tips

Gastdocent Zelfverdediging Fontys HBO in Tilburg

Gastdocent Zelfverdediging Fontys HBO in Tilburg

 

Welkom op ‘Scholier en Zelfverdediging’ blog van Scholierenzelfverdediging een ‘geweldig geweldloze’ nieuwe leermethode voor scholieren binnen het Nederlandse onderwijs.

Scholierenzelfverdediging is een op ontwikkeling van maatschappelijke betrokkenheid, sociale vaardigheid en fysiekmentale veiligheid gerichte, pedagogisch-didactisch verantwoorde nieuwe leermethode voor het Nederlands onderwijs. Een methode die ik (als eigenaar/trainer van zowel de Studiegroep Praktische Zelfverdediging  in Almere als Sta Vast Training Zelfverdediging in Bussum) geschreven heb. En op dit moment op HBO-niveau empirisch wetenschappelijk onderzoeken mag.

Deze nieuwe leermethode ontwikkel en onderzoek ik in het kader van de aan mij door de Haagse Hogeschool Academie voor Sportstudies verleende opdracht om voor adolescente scholieren een nieuwe leermethode uit te denken gericht op verbetering van hun weerbaarheid. Aan de hand van een pedagogische verantwoording, een docentenhandleiding en een leerlingenwerkboek worden er inmiddels meerdere pilotlessen tegelijk gedraaid binnen deze nieuwe leermethode. Pilotlessen voor klassen in het VMBO niveau 2/3 en 3/4 binnen de domeinen Vrede & Veiligheid, Toegeleiding Politie en SAW aan het ROC maar ook voor Havo- en Vwo-klassen. Er staan nog pilotlessen op stapel voor een Internationale klas, een VMBO niveau 1 Helpende in de Zorg en voor een klas aan de HALO.

De onderzoeksvraag luidt te onderzoeken hoe ik adolescente scholieren een nieuwe leermethode kan aanbieden waarmee zij op een fysiekmentaal veilige en sociaal vaardige wijze adequaat leren omgaan met agressie.

Heeft u ideeën of vragen? Reageer gerust op dit blog!
Alles kan van waarde zijn voor de adolescente scholieren waarop dit onderzoek zich richt. Scholieren die onzekere tijden tegemoet gaan waarin de komende bezuinigingen hun veiligheidsgevoel geen goed zullen doen. Tijden ook waarin een groter beroep gedaan zal worden op hun zelfredzaamheid nu en in de verre toekomst.

Kijk voor meer informatie over (privé)trainingen weerbaarheid, speciale (bedrijfs)cursussen zelfverdediging en beroepsopleidingen beroepsmatig fysiek optreden op de websites van de Studiegroep Praktische Zelfverdediging, die van Sta Vast Training Zelfverdediging of die van Zelfverdediging voor Scholieren.

Of bel met 06-13886352

Share on Facebook