Zelfverdedigingslessen

Voor als het écht nodig is …

Archive for oktober, 2016

Zelfverdediging Tip 7: verander je houding.

Positie-4-R-v-d-T-7-2015

Rechtop
Mensen krimpen snel ineen onder angst die gevoeld wordt. Dat kan. Tegelijk leren cursisten zelfverdediging in riddertrainingen bij Sta Vast in Bussum letterlijk rechtop te lopen. En niet maar even. Rechtop leren lopen is een steeds terugkerende oefening bij ons opleidingsinstituut voor weerbaarheid, zelfverdediging en beroepsmatig fysiek optreden. Ons doel is dat onze cursisten uiteindelijk zover komen dat zij altijd en onder alle omstandigheden rechtop zullen lopen.

Moed
Bovendien is het zo dat hufters aan houding en handelen van hun slachtoffers aflezen hoe die er fysiekmentaal aan toe zijn. Een ineengedoken houding interpreteren criminelen als een voorzichtige en bange houding. Zo een persoon zullen zij eerder als slachtoffer uitkiezen. Of het nu gaat om kinderen, jongeren, volwassenen, scholieren en studenten of beroepskrachten.

Terwijl het zo is dat rechtop lopen het zelfvertrouwen van mensen die rechtop durven lopen een enorme duw in de goede richting geeft. Voor zolang die mensen rechtop durven lopen. Want, zodra mensen ineen krimpen worden zij niet alleen kleiner, zo voelen zij zich ook. Mijn boodschap luidt daarom: ‘verbeter je houding en je versterkt je (ge)moed’!

Coördinatie
Rechtop lopen versterkt niet alleen je zelfvertrouwen, het verbetert ook je lichaamscoördinatie. Alle ledematen werken op een heel soepele manier samen met je romp. Elke beweging die je maakt vloeit ongehinderd voort uit een vorige beweging. Mensen die zo lopen worden ervaren als mensen met een meer dan gemiddelde coordinatieve vaardigheid en daardoor met veel meer zelfvertrouwen dan iemand die zich al schuifelend door het leven voortbeweegt. Alle mensen beoordelen elkaar op een eerste blik. Wees daarom niet timide, loop rechtop en met een stevige pas. Ga in ieder geval nooit voorovergebogen en ineen gedoken over straat. Want, hoe een mens loopt bepaald zelfs de kans of die wel of niet op straat beroofd zal worden.

Onderzoek
Er is onderzoek gedaan naar beweegredenen van criminelen om iemand wel of niet tot een slachtoffer te maken. Wetenschappers hebben hierover vragen gesteld aan gedetineerden in een gevangenis. Het is een inkopper maar alle boeven waren het erover eens dat zij vrouwen/meisjes en ouderen/bejaarden als makkelijke prooien zien. Verrassend genoeg geeft een groot gedeelte van de boeven aan dat zij twintigers ook als makkelijke prooien ervaren! Daarna lieten dezelfde onderzoekers beelden van deze ‘slachtoffers’ van gedetineerden zien aan bewegingsexperts. Ze lieten video’s zien aan dansers en vroegen hen naar hun mening. Deze experts vonden dat de mensen (die slachtoffers van geweld waren) en die aan hen getoond werden, veel minder gecoördineerd bewogen. Zij liepen ‘houteriger en meer ineengedoken.

Aanleiding
Onderzoek gedaan door een Nieuw Zeelandse universiteit bewees dat mensen heel veel kunnen aflezen aan bewegingen van anderen. Zelfs welk geslacht iemand heeft of in welke gemoedstoestand iemand verkeert. Dit zou vooral af te lezen zijn aan de manier waarop de gewrichten van een mens samenwerken en beweging. Hoe soepeler iemand beweegt hoe sterker die oogt.

Criminelen kennen hun slachtoffers meestal niet toch is er iets aan de manier van beweging van hun slachtoffer dat hen ertoe gebracht heeft deze persoon aan te vallen. Waarin zagen zulke criminelen aanleiding juist deze persoon uit te kiezen? Juist, enkel en alleen aan de manier waarop zo een persoon beweegt. En boeven zien dit al lang voordat zij zo dichtbij genaderd zijn dat zij je gezicht en ogen goed kunnen onderscheiden. Die hebben zij niet nodig om te bepalen of jij bang of een durfal bent. Dat zagen zij al in de verte aan je manier van lopen.

Talent2Move
Inmiddels ben ik opgeleid tot Talent2Move-Trainer. Kern van deze opleiding is dat mij geleerd is dat onze hersenen eigenlijk (bijna) alleen dienen om onze bewegingen te controleren. Maar dan veel verder dan alleen onze verplaatsingen. Bewegingen worden binnen Talent2Move gezien in een soort van holistisch geheel. Elke beweging staat voor een denkwijze en denkwijzes kunnen worden gestuurd door onze bewegingen.

Vanuit Talent2Move bezien vormen onze bewegingen uitingen van onze persoonlijke individuele manier van denken. Dit weten wij mensen al zo lang als onze soort bestaat. Daarom kunnen wij zo ontzettend veel van iemand ontdekken nog voordat die persoon zo dichtbij is dat wij diens gezicht en ogen kunnen zien.

Des te meer reden om zelf te bepalen hoe mensen je kunnen inschalen lang voordat ze je gezicht en ogen goed kunnen zien!

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Conditie- en Krachttraining and have Comment (1)

Zelfverdediging Tip 6: Kies voor privé-training zelfverdediging!

Adrie-en-M-T-mes-vs-mes-13-

Geen vereniging, school of club.
Bij Sta Vast Training in Bussum verzorg ik riddertrainingen zelfverdediging eigenlijk enkel en alleen in privétrainingen. Daarnaast doe ik ook kleine speciale groepen en grotere groepen maar dat zijn geen vaste lesgroepen. Dan gaat het om vriendengroepen, scholierengroepen en beroepskrachten die samen een hulpvraag ten aanzien van hun verdedigende vaardigheden hebben. Riddertrainingen worden bij Sta Vast in Bussum niet vanuit een vechtsportschool, -vereniging, -club of –systeem aangeboden. En kent daarom geen vaste lestijden, vaste lesgroepen, vaste lesinhoud en maandelijks te voldoen lesgeld.

Geen twee cursisten in riddertrainingen zelfverdediging voeren bewegingen hetzelfde uit. Juist omdat deze trainingen vooral in privé verzorgd worden kan er goed gekeken worden naar de bewegingsvoorkeuren van de individuele cursist zelfverdediging.

Bewegingsvoorkeur
Elk mens is uniek. En dit is werkelijk zo. Niet alleen qua doen (dat maken wij elke dag mee met elkaar binnen onze samenleving) maar ook qua denken. Hoe iemand denkt is vaak moeilijker te zien dan hoe iemand doet. Het denken en doen is wel heel hecht met elkaar verbonden. Zelfs vice versa. Niet alleen het denken bepaalt het doen, ook het doen bepaalt het denken van een persoon. Zie hier het grote voordeel van de privé verzorgde riddertrainingen zelfverdediging.

Aan hoe iemand al in onze eerste ontmoeting mij begroet valt een eerste aanwijzing te vinden over zijn bewegingsvoorkeur. Kijkt die persoon mij vooral met zijn linker of zijn rechteroog aan? Schudt die persoon mijn hand met de schouder naar mij toe of niet? Leunt die daarbij naar mij toe of van mij vandaan? Als die op mijn uitnodiging voor mag gaan en mijn bedrijfspand binnen loopt, kan ik dan de onderkant van zijn schoenen zien? Dit zin in het kort wat aanwijzingen waarmee ik al direct enkele bewegingsvoorkeuren kan zien van deze persoon. Die weten dat zelf meestal niet.

Denkvoorkeuren

De ene cursist in mijn riddertrainingen zelfverdediging weigert bijvoorbeeld weg te stappen uit een aanval. Dat heeft twee consequenties naar mijn idee: de kans om geraakt te worden wordt groter terwijl je ook dichter bij je tegenstander blijft gedurende het conflict.
De andere cursist wilt juist helemaal niet dicht op zijn tegenstander blijven en stapt al vroegtijdig weg uit een ingezette dreiging. Ook dit heeft meteen consequenties voor het verloop van een conflict. De kans geraakt te worden is uiteraard veel kleiner en tegelijk is de onderlinge afstand veel groter.
Het een is niet beter dan het ander. Beide ridders in mijn riddertrainingen leren bij mij hun ridderfactor verhogen maar wel ieder op een andere manier. In bovenstaande voorbeelden wordt duidelijk dat iemands bewegingsvoorkeur diens denkwijze sterk beïnvloeden kan. Een persoon die graag dichtbij zijn aanvaller (lees: het gevaar) blijft heeft een heel ander omgang met geweld dan degene die liefst afstand houdt (lees: van gevaar). Degene die dichtbij blijft zal bijna staande moeten worstelen terwijl degene die graag op afstand vecht bijna gedwongen is te moeten slaan en schoppen. Beiden moeten andere oplossingen voor eenzelfde probleem zoeken. Beiden zullen anders moeten denken over hoe zij adequaat omgaan met hufters in onze samenleving.

Trainingsvoorkeur
Ieders andere denken leidt ertoe dat diegene ook anders getraind zal moeten worden. Het is mijn ervaring dat personen die graag dichtbij vechten het ook niet erg vinden wanneer dat iets langer dan gemiddeld duren kan. Terwijl cursisten die graag op afstand vechten elke strijd graag zo snel mogelijk beëindigen. Dan wel door deze te beslissen of zo snel mogelijk het gevechtscontact te verbreken. Kort gezegd: cursisten die graag dichtbij vechten rommelen wat langer door terwijl afstandvechters liever kort en snel strijden.

Bovenstaande vertaalt zich door in het trainen van kracht, behendigheid, uithoudingsvermogen en verdedigende technieken voor de individuele cursisten in riddertrainingen zelfverdediging bij Sta Vast. Die worden aangepast aan ieders voorkeur ten aanzien van het doen en denken over vechten in de zelfverdediging. De een leert meer grijpen en graaien terwijl de ander meer leert dreunen en draaien.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have Comments (2)

Zelfverdediging Tip 5: Gebruik ‘Snelheid en Souplesse’

embleem-de-herdt-karatescho

Sportkarate
Eind jaren ’80 runde ik een eigen karateschool waar enkel en alleen op het wedstrijd vechten binnen het karate van de Karate-do Bond Nederland getraind werd. Puur gericht op het aanvallen met, verdedigen en counteren van toegestane vechttechnieken en hoe op deze wijze tot winst te komen in je partij. Dit verschilde hemelsbreed van wat toentertijd gebruikelijk was bij doorsnee karateclubs, -verenigingen en –scholen.
Op dit moment kunnen getalenteerde wedstrijdvechters bij de Karate-do Bond Nederland ook een dan graad in het sportkarate behalen. Zij mogen een zwarte band dragen omdat zij handig zijn in het vechten van karatewedstrijden. Eind jaren ’80 was dit echt niet zo en een karateschool alleen gericht op het vechten van karate-wedstrijden was eigenlijk ‘not done’.

Series en vormen
Voor elke kleur band die je eind jaren ’80 hogerop wilde komen moest aan allerlei vereisten worden voldaan. Oefenseries (kihon) en oefenvormen (kata) en nog veel meer zaken die een karateka volgens het curriculum zou moeten beheersen werden voorgedaan. Vaak op van te voren bepaalde wijze, afgesproken, aangeleerd en ontelbaar vaak herhaald.
Op elke test, elk examen deden karateka’s voor wat zij zo lang ingestudeerd hadden. Als een soort van vaste routine voerden zij alle bewegingen uit op weg naar een hogere graad. Al of niet meteen partner.

Vechten
Maar, vechten doe je altijd mét een partner. Anders is het geen vechten maar schaduwboksen. Bij sommige scholen werd tijdens examens wel een beetje gevochten. Vaak zag dat er niet zo goed uit in vergelijking met wat er te zien is tijdens karate-wedstrijden. Afstanden klopten iet, timing was niet goed, er werd voor verkeerde karatetechnieken op verkeerde momenten gekozen. Veel geëxamineerden bleken werkelijk te angstig voor het echte gevecht.
Het naar de praktijk vertalen van series en vormen bleek voor veel geëxamineerde karateka’s een brug te ver (om het in termen van ‘strijden voor’ te houden). De praktijk van het doelmatig gebruiken van karatetechnieken bleek weerbarstiger dan vooraf bedacht was. Op karate-examens liepen veel gevechten echt niet.

‘Snelheid en Souplesse
Hoe anders was dit voor topvechters van de Karate-do Bond Nederland die nog op moesten voor hun 1e Dan, de laagste zwarte band. Het gebeurde wel vaker dat talentvolle vechters snel door de lagere graden vlogen om te stranden voor hun 1e Dan. De laagste graad onder de zwarte banden. Zij konden vaak hartstikke goed vechten maar beheersten hun series en vormen onvoldoende. En onvoldoende betekende destijds gewoon zakken voor je zwarte band.
Veel wedstrijdvechters uit die tijd moesten plotseling bewegingen maken en houdingen aannemen die zij eigenlijk helemaal nooit oefenden. Zij oefenden zich voornamelijk in datgene dat zijn nodig hadden om karatewedstrijden te winnen. Snelkracht, behendigheid, souplesse en uithoudingsvermogen gekoppeld aan een grote technische vaardigheid. Op het logo van mijn eigen karateschool van destijds stond onze slogan: ‘SNELHEID EN SOUPLESSE’ niet voor niets. Overigens een heel moeilijk te maximaliseren combinatie. Aan de ene kant moet snelkracht getraind worden wat bijna maximaal kracht trainen betekent. Aan de andere kant moeten spieren op lengte en gewrichten maximaal beweeglijk gehouden worden. Ga er maar aan staan.


Praktijkgericht trainen

Om karatewedstrijden succesvol te kunnen vechten moet blijkbaar anders getraind worden dan voor het behalen van een hogere graad. Steeds hogere karategaden behalen is een heel ander specialisme dan steeds opnieuw succes behalen als wedstrijdvechter. Beiden twee geheel verschillende praktijken van een en dezelfde basis: het karate.

Geldt dit niet ook voor de zelfverdediging? Vereist het adequaat kunnen omgaan met wangedrag, agressie, bedreiging en geweld niet een geheel andere geoefendheid? Gaat het in de zelfverdediging niet om een geheel andere praktijk van het karate met andere houdingen en handelingen? Waarin volgens mij overigens ‘snelheid en souplesse’ nog steeds van groot belang zijn. Daar is wat mij betreft niets in veranderd van zoals ik wedstrijdvechten in de jaren ’80 aan mijn leerlingen trainde.

Nog steeds geloof ik in ‘snelheid en souplesse’ zelfs in het gevecht in de zelfverdediging. Niet alleen van lichaam maar ook van geest. Leer snel en flexibel en daardoor adequaat met ontstane situaties vol wangedrag, agressie, bedreiging en geweld omgaan.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Conditie- en Krachttraining and have Comment (1)

Zelfverdediging: 5-jarige jongen helemaal leeg getraind

5-jarige-cursist-helemaal-s

Vijf jaar oude jongen uitgeput

Kinderen raken nooit helemaal leeg van een fysieke activiteit. Hun lichaam zegt ruim van te voren dat het wel ‘genoeg’ is. Kinderen beginnen wat te slenteren en doen wat minder actief mee. Voor cursisten zelfverdediging in de riddertrainingen die wij bij Sta Vast in Bussum verzorgen en die jonger zijn dan achttien jaar oud, is het verplicht dat (één van) de ouders tijdens de training aanwezig blijft. Niet alleen zodat zij zien hoe de ridderfactor van hun kind aanmerkelijk zal vergroten maar ook om er getuige van te mogen zijn hoe zwaar onze trainingen zijn. Voor oud én jong. Zelfs vijf jaar jong.

Deze cursist werd op de kinderopvang door een ander kind regelmatig gebeten. Tot in het gezicht aan toe. Radeloos brachten de ouders hun kind bij mij. Hij wordt nu door niemand meer gebeten. Sterker nog, hij is op judo gegaan en judoot daar de sterren van de hemel.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Conditie- en Krachttraining and have Comment (1)

Zelfverdediging Tip 3: Ga helemaal stuk en loop totaal leeg.

3-meisjes-helemaal-stuk

Cardio en afvallen

De meeste cursisten in onze riddertrainingen zelfverdediging bij Sta Vast in Bussum waarmee wij hun ridderfactor helpen vergroten, associëren cardiotraining met afvallen. Deze vorm van training is gericht op het verbeteren van de werking van het hart, de longen en bloedvaten. Dit heet het cardiovasculaire vermogen. Het vermogen een beweging heel erg lang vol te houden. En niet gericht op het vergroten van je kracht en ontwikkelen van spiermassa. Laat het vergroten van spiermassa nu precies datgene zijn waar je je wél op zou moeten richten als je wilt afvallen. Maar, dat is een ander verhaal. In dit blog wil ik je uitleggen wat de zin van helemaal leeg gaan op je uithoudingsvermogen is in trainingen zelfverdediging.

Cardiotraining en zelfverdediging

In cardiotraining wordt het cardiovasculaire vermogen zo zwaar mogelijk belast. Vandaar de naam ‘cardiotraining’. Dit is het vermogen van je hart, longen en bloedvaten om zuurstof op te nemen in het lichaam. Omdat het hart een spier is, die je binnen de cardiotraining traint, wordt ie sterker en efficiënter. Cardiotraining zorg voor een gezond, sterk en vitaal lichaam dat zich zodra het nodig is langdurig kan inspannen. Vandaar het belang om cardiotraining liefst in combinatie met krachttraining te gebruiken om jezelf beter te kunnen verdedigen. Zo een combinatie van cardio met kracht zal feitelijk een intervaltraining worden. Waarin je van een relatief rustige beweging naar een veel inspannendere handeling overgaat. Deze combinatie is overigens ook te verdelen over een periode en niet alleen binnen een training.

Hoe zwaar moet je zelfverdediging trainen?

Naar mijn mening verschilt dit niet alleen van mens tot mens maar ook van moment tot moment. De ene dag van de week kan een cursist zichzelf helemaal leeg trainen en de andere dag is ie tot niets in staat. Voor de zelfverdediging tegen hufters in onze huidige samenleving, is het volgens mij van belang dat alle cursisten in mijn riddertrainingen hun ridderfactor ook leren verhogen. De ridderfactor als fysiekmentale component op jacht naar succes in het dagelijks leven en niet alleen op zoek naar de winst in een (fysiekmentale) confrontatie. Alle cursisten zelfverdediging gaan in mijn trainingen helemaal leeg en stuk. Zodat ze leren ervaren hoe het voelt zich helemaal leeg te moeten vechten.

Natuurlijk hou ik leeftijd en fase van getraindheid in de gaten. Los van dat raken cursisten bij mij altijd geheel buiten adem. Mijn riddertrainingen in het kader van het verhogen van de ridderfactor zijn geen gezellig samenzijn waarin van alles besproken kan worden. Nee. Het liefst laat ik al het praten achterwegen en wordt er van meet af aan keihard getraind. Een fatsoenlijk gesprek voeren is er bij mij niet bij.

Waarom enkel zelfverdediging technieken trainen niet helpt

Als we het hebben over zelfverdediging, dan bedoelen de meest mensen eigenlijk dat we het van onze aanvallers willen winnen. Wat is winnen? Winnen als in ‘overwinnen’? Winnen zelfs als je daarna een tijd in het ziekenhuis moet bijkomen? Binnen mijn riddertrainingen draait het vooral om héél blijven onder druk van wangedrag, agressie, bedreiging en geweld. Wanneer een verdediger langer in het ziekenhuis moet liggen dan diens aanvaller vraag ik mij af of er wel van adequate zelfverdediging sprak geweest is. Door heel gericht te trainen op het verbeteren van kracht, behendigheid, uithoudingsvermogen en beheersen van effectieve vechtstrategieën, -tactieken en -technieken vergroot onze cursist zijn kansen op winst in een écht gevecht.

Ga helemaal stuk en loop helemaal leeg!

Door sterker te worden, beter te bewegen en je bewegingen langer vol te kunnen houden dan je tegenstander. Dat stelt hoge eisen aan een training zelfverdediging. Binnen riddertrainingen waarmee wij de ridderfactor van onze cursisten helpen verhogen is dit een logische combinatie.
Want daar gaat het om: als je jezelf adequaat wilt kunnen verdedigen, dan wil je het inzetten van je lijf zodanig doen dat je sterker en beter geoefend bent dan je aanvaller. Niet alleen tijdens een riddertraining, maar het liefst gedurende de hele dag elke dag. Met andere woorden; breng je fysiekmentale verdedigende vaardigheid op peil.
Alleen zulke trainingen kunnen ervoor zorgen dat behoudt van lijf en leden en dat van derden door onze cursisten veel beter gewaarborgd worden kan.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have No Comments

Zelfverdediging Tip 2: nooit neus aan neus staan!

adrie-en-bob-neus-aan-neus

Achteruit kijken
Een van de belangrijkste oefeningen die cursisten zelfverdediging in riddertrainingen zelfverdediging bij Sta Vast in Bussum vrijwel elke training moeten herhalen, is de oefening waarbij ze leren hun perifere blik te leren gebruiken. Dat is de blik waarbij je met de ‘buitenkant’ van je ogen kijkt.
Dit klinkt moeilijker dan het lijkt maar alle mensen kunnen zelfs een stukje naar achteren kijken. Probeer dit maar eens uit. Laat iemand aan je rechter- of linkerkant achter je gaan staan en diegene net zo lang naar voren laten stappen totdat je hem ziet. Je zult ontdekken dat je die persoon al ziet nog voordat die precies naast je is komen staan. Feitelijk is dat een stukje ‘achter’ jezelf. Mensen kunnen dus ‘naar achteren kijken’.

Aankijken
Wij mensen kijken elkaar graag aan. Tenminste in onze West-Europese cultuur. In tegenstelling tot culturen op deze wereld waar mensen naast elkaar zittend overleggen. Zij kijken elkaar nooit aan en volgen toch elk woord dat er gesproken wordt. Gesprekspartners hoeven elkaar niet in de ogen te kijken om elkaar te horen, verstaan, begrijpen en zelfs doorzien.
Toch wordt onze kinderen geleerd degene die tegen hun spreekt altijd recht in de ogen te kijken. ‘Kijk mij aan als ik tegen je praat’ is in Nederland veel gehoord. Vandaar dat ik het niet vreemd vind dat er cursisten bij mij komen aan wie het geleerd is hun tegenstanders bij ze ‘weg te kijken’. Hoe? Je aanvaller recht in de ogen staren op een zo boos mogelijke manier!

Bang
Geen enkele boef wordt bang van een burger die net doet of ie niet bevreesd is! Waarom zou je tijd verspillen met proberen een aanvaller van je vandaan te staren? Die zal er echt niet wakker van liggen.
Nog erger: zo een crimineel zal in de starende ogen van zijn slachtoffer ‘lezen’ dat het nep is. Dat het een (door een instructeur) aangeleerde houding is om sterker te lijken dan het slachtoffer werkelijk is. Fysiek en mentaal.

Perifere blik
Bijkomend voordeel van de perifere blik waarmee mensen bijna achteruit kunnen kijken, is dat wanneer deze van heel dichtbij gebruikt wordt: elke startende beweging van een tegenstander al vroegtijdig opgemerkt wordt.
Om deze perifere blik te kunnen gebruiken is het belangrijk nooit neus aan neus met een aanvaller te blijven staan. Stap achteruit, stap weg, desnoods opzij maar creëer minstens een armlengte afstand. Op deze afstand is aan de schouders te zien wanneer iemand een slag of greep probeert uit te voeren. Nog iets verder en aan de heupen is te zien of iemand een schop inzet.

Nooit neus aan neus
Binnen 200e van een seconde kan een aanvaller binnen armlengte diens slachtoffer al op het hoofd raken. Dit is wetenschappelijk onderzocht. Afstand is tijd. Blijf je staan dan is het zo met je gebeurd. Stap je net iets achteruit en vergroot je de afstand met je tegenstander verleng je tegelijk de tijd die nodig is om te raken.

Sta je neus aan neus dan sta je veel te dichtbij. Doe dat nooit. Ga ook nooit je tegenstander aanstaren op een quasi boze wijze. Vooral niet als je hartstikke bang bent. Werk eerst je angst weg. Misschien door gewoon weg te rennen. Maken dat je wegkomt uit de situatie. En desnoods door keihard van je af te vechten. Maar begin vooral meteen afstand te creëren zodat je niet verrast kunt worden door een plotse ram voor je ogen.

En ik ben ervaringsdeskundige …

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have Comment (1)

Zelfverdediging Tip 1: hoe kom ik los uit een dubbele polsgreep?

riddertraining-kniebevrijdi

In de trainingen zelfverdediging die bij Sta Vast Training in Bussum verzorgd worden, wordt niet volgens een vast lescurriculum gewerkt. De nadruk ligt op het verzorgen van privétrainingen zelfverdediging. Puur praktijk-, persoons- en vraaggericht op aangeven van onze cursisten.
Komt vandaag een cursist binnen die meteen vraagt wat hij tegen een dubbele polsgreep moet doen. Ooit heeft hij geleerd zijn onderarmen omhoog te zwaaien en naar buiten jezelf los te rukken. Maar, dat werkte helemaal niet. Het lukte niet! Hij kwam helemaal niet los. Zijn tegenstander is te groot en te sterk.

Meesleuren
Tot tweemaal aan toe heb ik zelf gezien hoe een vrouw door een man aan haar arm bij de pols gegrepen over straat meegesleurd werd. Wat ze ook deed, het hielp haar niet. Ze kwam maar niet los. Tegen haar wil werd zij mee genomen.
De eerste keer was in de Celebesstraat in Amsterdam Oost. Mijn vrouw zat naast mij in de auto die ik meteen toen ik dit zag parkeerde aan de kant van de weg. Mijn vrouw waarschuwde mij dat ik moest uitkijken voor de agressieve man die de weerloze vrouw over straat sleepte. En ik realiseerde mij meteen dat alle getuigen, toeschouwers en anderen die dit zien en meemaken, bang zijn voor mannen die vrouwen aanvallen. Nou, ik niet. Ik stapte op de man af en nog voordat ik maar iets kon zeggen tegen hem liet hij de vrouw al los. Dit bedoel ik maar: voor die vrouw was hij niet bang … voor mij wel.
De tweede keer was mijn dochter nog een kind. Samen zagen wij hoe een man een vrouw over straat meesleurde. Ik liep er op af nadat ik mijn dochter eerst gezegd had te blijven waar zij was en dat ik terug zou komen. Niemand anders greep in op het geweld van deze man. Geweld waar hij uit zichzelf mee stopte toen hij mij op hen toe zag komen lopen. Ook deze man liet de hulpeloze vrouw uit zichzelf los toen hij mij zag. Hij was niet bang voor die vrouw … voor mij wel.
Beide vrouwen slaagden er niet in zich uit de polsgreep van hun mannelijke aanvallers los te maken.

Verrassen
In allerlei zelfverdedigingscursussen (ook scholierenzelfverdediging) wordt cursisten geleerd hun onderarmen omhoog uit de polsgreep te zwaaien. Mocht dit niet lukken, wordt cursisten geleerd hun tegenstanders te verrassen door afwisselend te duwen en te trekken of te trekken en daarna te duwen. De gedachte hierachter is dat zij hun aanvaller op deze manier dwingen mee te bewegen. In de hoop hun aanvaller te kunnen verrassen met een korte, krachtige en snelle onverwachte bevrijding uit de polsgreep.
Naar mijn ervaring is dit valse hoop. Geen van de twee vrouwen die ik zag had genoeg kracht zich te kunnen bevrijden uit de polsgreep van hun mannelijke aanvaller. Geen van deze twee vrouwen kon hun aanvaller verrassen.
Er zijn instructeurs zelfverdediging die er wél rekening mee houden dat zo een opzwaaiende beweging helemaal niet werkt om jezelf mee te bevrijden. Zij leren cursisten op hun voeten weg te stappen bij hun aanvallers vandaan om zo meer kracht te geven aan de opzwaaiende bevrijding. Of om naar links/rechts weg te stappen en kracht te geven aan de bevrijdende beweging. Ook dat helpt volgens mij helemaal niet om zich mee los te maken uit een polsgreep. Beide vrouwen die ik zag werden aan hun polsen over straat mee gesleurd. De greep van de man die dit deed was veel te krachtig. Zo krachtig dat ik denk dat het mij evenmin gelukt zou zijn met zo een opzwaaiend beweging vrij te komen uit zijn polsgreep.

Oefenen
Vooral omdat er over het algemeen veel te voorzichtig getraind wordt, lukte het de cursist die mij om advies vroeg niet om zich met zo een opzwaaiende beweging te bevrijden. In mijn trainingen wordt namelijk keihard getraind op zelfverdediging. Terwijl in de meeste trainingen zelfverdediging er vooral sprake is van voorzichtigheid tijdens het trainen. Om de veiligheid van de trainingspartners te kunnen garanderen wordt er geadviseerd armbanden en horloges af te doen.
Wat wil nu het geval? Horloges en armbanden heb jij juist wel om wanneer een nare knakker je beet pakt bij je polsen. En die versierselen beginnen meteen te knellen. Eerst alleen in je huid maar hoe langer de greep duurt en hoe strakker die is hoe pijnlijker het voelt. Soms zo pijnlijk dat je niet meer in staat bent iets terug te doen.
Ook het trainen op afspraak en ritme, eerst ik daarna jij, staat wat mij betreft geheel los van de werkelijkheid van het echte gevecht. Dat is namelijk één grote chaos. Waarin geen sprake meer is van ritmisch pakken, losrukken en wegrennen. Sommige instructeurs adviseren cursisten zelfs om elkaar zacht beet te pakken om beurse en blauwe plekken en andere blessures te voorkomen. Zeggen er zelfs bij dat niemand zich hoeft te bewijzen in hun training zelfverdediging. Hoe bedoelen deze instructeurs dat? Een echte aanvaller zal zich wel degelijk willen bewijzen door ervoor te zorgen dat zijn slachtoffer echt nooit mee~r los kan komen!

Herhaling
Na een heleboel herhalingen denken cursisten zo een bevrijdingstechniek voldoenet te beheersen. Dat klopt. Zij beheersen zo een techniek voldoende in de training waar alles op afspraak plaats vond. Waarvan hun instructeur vind dat het heel goed gaat met hun cursisten. Maar, dit geldt toch ook alleen voor in zo een training?
Deze cursisten worden hartstikke goed in het herhalen van deze bevrijdende opzwaaibeweging. Niets meer en niets minder. Op deze manier kunnen zij allerlei diploma’s, certificaten en oorkondes verdienen. De winst in het ‘echie’ staat daar mijlenver vandaan. De twee vrouwen die over straat gesleurd werden aan hun polsen kwamen in het echt niet los. Zij zaten muurvast.
Met je andere arm de hand die vastgepakt is vastpakken en samen tegelijkertijd uit de polsgreep losrukken, dat kwam bij de vrouwen die ik over straat gesleurd zag worden niet op. Naar mijn idee zou deze bevrijdingstechniek hen ook niet geholpen hebben. Ondanks dat hun instructeurs heel zelfverzekerd in de training zeggen dat ‘hun pols los zal komen’. Waarom niet? Omdat hun aanvallers vastbesloten mannen waren die op geen enkele manier van plan waren deze vrouwen los te laten komen. Deze vrouwen konden zichzelf echt niet bevrijden. Deze mannen zouden hen uit zichzelf niet loslaten. Daar was mijn komst voor nodig.

Mesvechten
Ooit gaf ik les aan een landmachtklas. Vanuit deze leerlingen waren er vragen over zelfverdediging tegen snij- en steekwapens. Met name in het grondgevecht en wat te doen als beide vechters een mes in handen hebben en met de vrije hand elkaars meshand vastgegrepen hebben. Hoe kom je dan los?

Deze situatie is vergelijkbaar met een doorsnee polsgreep. Daar kom je niet uit door je onderarmen op te zwaaien. Mensen die ooit met een polsgreep vastgegrepen zijn weten dat je daar amper uit komt. De twee vrouwen die ik zag, weten dat. De leerlingen uit deze landmachtklas weten dat ook, vandaar hun vraag.
Mijn antwoord luidde: probeer niet los te komen door je onderarmen omhoog en naar buiten te zwaaien. Dat hoef je niet te proberen omdat je tegenstander dat altijd zal voorkomen. Bovendien raak je alleen ontmoedigt zodra je voelt dat je niet los kan komen.

Tip: hoe kom ik los uit een (dubbele) polsgreep?
Blijf gewoon vast zoals je vastgegrepen bent en druk zijn armen recht. Het maakt mij niet uit hoe je zorgt dat hij zijn armen strekt. Als je het maar zo doet dat jij je scheenbeen in zijn onderarm drukken kunt. Met je hele gewicht druk jij jezelf nu los. Kijk naar de foto bij deze post en je zult begrijpen hoe je op deze manier los kan komen.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have Comments (2)

Iedereen weer ridder!

logo-ridderfactor-e-mail

Het moet snel afgelopen zijn met geweld tegen vrouwen en meisjes! Zo kort en duidelijk is dit voor mij als trainer weerbaarheid, zelfverdediging en beroepsmatig fysiek optreden.

Minder weerstand
Zowel mijn vrouw als mijn dochter hebben meegemaakt hoe ik ooit mannen aangesproken heb die op straat een vrouw (waarschijnlijk hun vrouw/vriendin) mishandelden. Dat was heel kortaf. Omdat lange gesprekken met vrouwenmishandelaars volgens mij nooit zin hebben. Die hebben altijd wel een (volgens hen) goede reden een vrouw aan te vallen. ‘Dat moet je met mij doen’ stelde ik hen voor. Nou, dat deden die mannen dus niet. Nee, natuurlijk niet. Bij gelijk postuur, gelijke lengte en gelijk gewicht is een meisje/vrouw enkele tientallen procenten minder krachtig dan een man. Dit heeft te maken met de bouw en werking van hun lichaam. En dat komt mannen die vrouwen mishandelen heel goed uit: zij hoeven zich geen zorgen te maken over mogelijke weerstand. Die is altijd veel minder dan dat zij van een man als slachtoffer kunnen verwachten.

Missie van mannen
Vrouwen moeten beschermd worden door mannen die het op durven nemen tegen mannen die vrouwen mishandelen. Dit is de missie die jongens en mannen meekrijgen die bij Sta Vast Training in Bussum deelnemen aan zogenaamde ‘riddertrainingen’ zelfverdediging. Dit zijn geen doorsnee oefeningen om zichzelf beter te kunnen verdedigen. Het is veel meer dan alleen wat leren schoppen en slaan om zichzelf te kunnen verdedigen. Deze ‘riddertrainingen’ zijn gericht op het vergroten van de ‘ridderfactor’ in onze cursisten. Zij leren zich weer als een ‘ridder’ te gedragen: hoofs, hoffelijk, hulpvaardig én heldhaftig. Vier woorden die voor zichzelf spreken als wij het over respectvol omgaan met onze meisjes en vrouwen hebben. Vier woorden die op zich signalen afgeven dat geweld tegen meisjes en vrouwen moet stoppen.

Mijn ervaring als trainer weerbaarheid, zelfverdediging en beroepsmatig fysiek optreden is dat steeds meer jongens en mannen het geweld tegen vrouwen willen stoppen. Begrijpen dat dit helemaal niet normaal is. Dat dit niet zo hoort. Is het niet vreemd dat er in ons Nederland met haar moderne samenleving maar zo weinig vrouwen een leidende positie hebben? Zegt dit niet genoeg over hoe onze mannen aankijken tegen onze vrouwen? Wordt het niet tijd dit te veranderen?

Andere houding en ander gedrag
De houding en het handelen van mannen naar vrouwen in onze samenleving verander je niet zomaar. Hier is tijd voor nodig, een verandering van houding en andere manier van denken van mannen. En vooral de inzet van jongemannen en jongens.

Bij Sta Vast Training en Bussum gebruiken wij onze ‘riddertrainingen’ als een heel nieuwe benadering, waarin een sterk ontwikkelde persoonlijke en individuele ‘ridderfactor’ een grote rol speelt. Waarin verbetering van kracht, behendigheid, uithoudingsvermogen, verdedigende vaardigheid en beleefd gedrag gecombineerd worden tot leermomenten voor cursisten. Gericht op het ontwikkelen van hun ‘ridderfactor’ als onderdeel van meer assertief (groeps)gedrag. Waarbij nadrukkelijk aan cursisten gevraagd wordt met alles dat zij bij ons leren in deze trainingen ook buiten in hun omgeving aan de slag te gaan. En zich buiten ons bedrijfspand openlijk uit te spreken over hoe verschrikkelijk zij het vinden dat meisjes en vrouwen onheus en zelfs agressief behandelt worden. En daar desnoods een stokje voor durven steken. Uiteraard wel lettend op hun eigen veiligheid. Want, ik verwacht heus geen wonderen van cursisten die één- tot tweemaal per week komen trainen.

Tegelijk geloof ik dat hun invloed langzaam groter zal worden. Want, ook zij beseffen dat geweld tegen vrouwen werkelijk moet stoppen. Zodat meisjes en vrouwen nooit meer angstig en onzeker over straat hoeven en zij nooit meer bang voor hufters hoeven te zijn in onze samenleving. Onder het motto van onze ‘riddertrainingen’: ‘iedereen weer ridder’!

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have Comment (1)

Waarom Weerbaar Willen Worden?

adrie-poster-werkelijk

Er zijn verschillende redenen waarom geïnteresseerden zich bij mij op de zaak aan de Honoré Lambostraat 2a in Bussum melden voor trainingen weerbaarheid, zelfverdediging en beroepsmatig fysiek optreden. Daar vraag ik vooraf altijd naar: ‘waarom wilt u / wil jij weerbaar worden?’. De antwoorden die ik krijg zijn over het algemeen vaag en in de trant van ‘zichzelf kunnen beschermen als niemand het voor je opneemt’. Of: ‘nee’ durven zeggen. En: ‘weerstand durven bieden tegen ongewenste handelingen en houdingen’ eigenlijk zoals mijn bedrijf heet:’Sta Vast Training‘.

Al tijdens de eerste trainingen zelfverdediging kom ik er achter dat enkel en alleen weerbaar worden helemaal niet voldoende is om deze cursisten te leren ‘nee’ zeggen. Of zichzelf schrap leren zetten onder druk van wangedrag, agressie, bedreiging en geweld. Hun mindset en diepste innerlijk moet een verandering ondergaan om te komen tot weerbaar gedrag en de durf te ontwikkelen zichzelf echt te verdedigen. Onze nette Nederlandse opvoeding waarin het ‘polderen’ als overlegvorm altijd centraal gestaan heeft botst met de noodzaak om het binnen de zelfverdediging heel kort te houden. Onze burgers hebben geleerd vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn naar hun medemensen en een afwachtende houding aan te nemen en te zien wat komen gaat. ‘Waarom doet u dat?’. ‘Hoe komt u daarbij?’. ‘Even rustig aan, laten wij niet te hard van stapel lopen’. Zijn basisvragen die binnen het polderen van groot belang zijn om gesprekspartners mee te kunnen peilen.

In trainingen zelfverdediging die ik verzorg, vraag ik mijn cursisten daar nog eens goed over na te denken. Nog voordat zij ook maar één verdedigende techniek geoefend hebben. ‘Waarom weerbaar willen worden?’ is een vraag die ik simpel terug gebracht heb tot de ‘4 W’s’. Zonder hier heel specifiek antwoord op te kunnen geven, blijft de hulpvraag van mijn cursist te vaag om invulling aan te kunnen geven. Wat wilt een cursist leren die hier geen gericht antwoord op kan geven? Waarmee? Wanneer (als in welke situaties)? Welke vorm kan ik hiervoor kiezen?

Soms stuur ik geïnteresseerden zonder training terug. Denk vooraf nog eens goed na over wensen, verlangens en verwachtingen. Kom daarna terug bij mij (of bij een andere trainer/instructeur) die bereidt is cursisten puur persoonsgericht en individueel in de praktijk van de zelfverdediging te scholen. Geheel gericht op de hulpvraag vanuit het eigen, het zelf, de ik. En de mogelijkheden en onmogelijkheden die in deze persoon opgesloten liggen.

Want, in ieder mens zit een schatkamer aan informatie verborgen. Met juweeltjes van houdingen en handelingen die alleen maar vrijgemaakt moeten worden. Om zo een cursist op onvoorstelbaar vlotte wijze te helpen groeien en ontwikkelen naar de kampioen die deze cursist al vanaf diens geboorte is. Zo een cursist de ridderfactor diep in zichzelf helpen vrij maken. Zo horen volgens mij trainingen weerbaarheid, zelfverdediging en beroepsmatig fysiek optreden eruit te zien, ingevuld en onderwezen te worden.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have Comments (2)