Zelfverdedigingslessen

Voor als het écht nodig is …

Archive for januari, 2016

Sta Vast! Training Zelfverdediging

Adrie-en-M-T-mes-vs-mes-13-

Privé-Trainingen Zelfverdediging
Stavast Persoonlijke Zelfverdediging verzorgt enkel puur praktijk- en hulpvraaggerichte privétrainingen voor onze cliënten: een-op-een, in kleine groepen van niet meer dan vier deelnemers of in speciale grotere groepen voor beroepskrachten.
Sta Vast Trainingen Zelfverdediging worden verzorgd in ons puur praktijkgerichte oefenpand in Bussum. Waar wij een praktijkruimte ingericht hebben om in de beperkte ruimte de werkelijkheid van een echt gevecht in de zelfverdediging zoveel mogelijk te kunnen benaderen. Een technische ruimte waar verdedigende technieken zo veilig mogelijk aangeleerd kunnen worden. Met een eigen krachthonk om kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen maximaal te verbeteren. Want: ‘zonder kracht géén kunde!’ luidt de slogan van onze Sta Vast Trainer Adrie de Herdt.
Een nieuwe toekomst!
Sta Vast Training focust enkel en alleen op privétraining en –begeleiding van onze privécursisten naar een maximaal verbeterde weerbaarheid, verdedigende vaardigheid en beroepsmatig fysiekmentaal optreden. Zo wordt het verbeteren van onze cursisten een geheel nieuwe ervaring. Gebaseerd op de wens hun toekomst weer in eigen hand te kunnen nemen. En dit op geen enkele wijze meer af te laten hangen van anderen en hun wangedrag, agressie, bedreiging en geweld. Zich niet te laten stoppen door tijdsdruk, tegenslag en tegenwerking. Onze cursisten kiezen voor een nieuwe toekomst!
Winnen!
Sta Vast Training geeft haar cursisten de kans adequaat te leren omgaan met hun eigen angsten en onzekerheden. Hier zelf een keuze in te maken en beslissing over te nemen. Zich niet en nooit meer te laten leiden door gedachten die gekleurd zijn door angst en onzekerheid. Te zorgen dat hun onzekerheden hen niet meer zullen hinderen. Te durven, denken en doen. Zelfs onder druk en dreiging van geweld.
Sta Vast Training leert cursisten risico’s te durven nemen. Tegenstanders van hun stuk durven brengen, laten twijfelen en aanvallers bang en angstig maken. ‘Nivelleren’ noemt Sta Vast Trainer Adrie de Herdt zo een houding vol van handelen. ‘Nivelleren’ om zaken zoveel mogelijk gelijk te durven trekken. Iedereen terug naar de startlijn dwingen en van daaruit opnieuw starten met het gevecht. Nu mag en kan alles! Daarom leren cursisten werkelijk alles te geven, helemaal leeg te gaan en niet aflatend het gevecht met hun aanvallers op te zoeken. Met maar één doel: de overwinnaar te zullen zijn!
Sta Vast!
De beroepsmatige ervaring van onze Sta Vast Trainer Adrie de Herdt met het echte gevecht in de zelfverdediging heeft hem een reputatie van effectiviteit opgeleverd. Die hij nu gebruikt binnen trainingen zelfverdediging die Sta Vast Training haar cursisten bieden kan. Om zijn cursisten te helpen veranderen en groeien. Op allerlei persoonlijke gebieden. En iedereen weerbaar en succesvol te maken!
Vanuit zijn persoonlijke en beroepsmatige ervaringen heeft Adrie een lescurriculum weten samen te stellen waarmee hij zijn kennis en vaardigheid deelt met zijn cursisten. Opdat zij niet de fouten zullen maken die hij gemaakt heeft. En zij stappen zullen zetten op weg naar de volle winst in de zelfverdediging.
Sta Vast Training leert haar privécursisten nooit op te geven en zichzelf schrap te zetten onder druk van allerlei aanvallen. Vandaar de naam: Sta Vast Training en onze slogan: Sta Vast!
Ontwikkel uzelf ook fysiekmentaal maximaal! Neem contact met Sta Vast Trainer Adrie de Herdt op 06-13886352, of mail hem naar adrie@sta-vast.nl en hij zal beslist contact met u opnemen.
Sta Vast!

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have No Comments

OV = OnVeilig

Art-Almere-DezeWeek-jan-201
In het OV (het Openbaar Vervoer) sta je er volgens dit artikel uit de Almere Deze Week editienummer 4, helemaal alleen voor. Medewerkers van NS krijgen het advies ‘een blokje om te lopen’ wanneer ze calamiteiten meemaken.
Juist de mensen die daarvoor aangezocht, aangenomen en aangesteld zijn krijgen te horen dat ze liever een rondje omlopen moeten bij calamiteiten dan daarop in te grijpen. Dit klinkt mij niet best in de oren voor reizigers die gebruik moeten maken van ons openbaar vervoernet. Die daar een peperduur kaartje voor aangeschaft hebben.

Veel reizigers zijn kinderen en jongeren die tussen school en thuis heen en weer forensen. Hoe (on)veilig moeten die zich niet voelen zodra die erachter zouden komen met welke opdracht medewerkers van NS tewerkgesteld worden? ‘Een blokje om’ gaan terwijl ze zien wat er voor hun ogen gebeurt. En de agressie alleen maar toeneemt. Hoe veilig zullen onze kinderen en jongeren zich voelen in zo een trein?

De problemen worden veroorzaakt door zwartrijders. Dit probleem valt moeilijk aan te pakken omdat iedereen een kaartje laten kopen meer kost dan het verlies dat geleden wordt op zwartrijders. Maar, draait ons openbaar vervoer niet om de reizigers die wél betaald hebben voor hun reiskaartje? En die daar een voldoende veilig reisgevoel aan over verwachten te houden!Art-Almere-DezeWeek-jan-201

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have Comments (5)

Ga voor de ogen!

Adrie-en-F-P-oogsteek

Ophouden!
Al jaren geleden is er ooit een discussie losgebroken rond een meisje van acht dat bij mij op de zaak in Bussum voor trainingen zelfverdediging door haar ouders gebracht werd. Die ouders waren ten einde raad. Zij brachten hun dochter rond februari bij mij en vertelden dat ze al sinds september het jaar ervoor vijfmaal bij de docent en directie van hun dochter op gesprek geweest waren om te klagen over het geweld waaronder hun kind te lijden had.
Aan dit meisje vroeg ik wat zij wilde. Ze antwoordde mij: ‘ik wil dat hij ophoudt’.
Daarop vertelde ik haar ouders dat ik hun dochter daar wel bij behulpzaam kon zijn. Maar, dat dit voor hun niet zo een prettig gezicht zou zijn om te zien. Want, ik zou hun dochter fysiekmentaal maximaal zwaar trainen. Zij zou erg veel moeten rennen, springen, klimmen en kruipen en technieken van mij aangeleerd krijgen waar aanvallers vrijwel onmiddellijk met hun snode daden zouden doen stoppen.
Ogen aanvallen!
Beroepsmatig heb ik aanvallen naar de ogen van mijn tegenstanders gemaakt. Klaar! En daar bedoel ik mee dat mijn aanvallers gelijk klaar waren. Zij stopten vrijwel direct met alle nare dingen die zij deden en sloegen op zijn minst meteen hun handen voor hun ogen. Of ze leunden meteen van mij achterover weg. Sommigen probeerden gebukt voorover lopen met de handen voor hun ogen bij mij vandaan te komen. Anderen gingen zelfs op hun knieën op de grond zitten. Allemaal scholden ze mij overigens uit. En er werd ook gezegd dat er wraak genomen zou worden.
Mijn doel had ik ondertussen wel bereikt, namelijk dat aanvallers meteen ophouden. Dat is altijd de bedoeling geweest wanneer ik met mijn vingers een tegenstander op diens oog en/of ogen wist te raken. En het meest logische is, dat hoe sneller, harder en gemener een aanvaller mij benaderde, hoe harder die zelf op mijn vinger(s) liep. Met een pijnlijkere reactie op zijn ogen. En een hardere schreeuw uit zijn mond. Maar, verder kon zo een persoon niets meer doen.
Meer hoefde in niet te doen. Mijn tegenstanders hielden vaak nog langere tijd last van hun oog/ogen. Dit heb ik nooit in tijd gemeten maar ik herinner me wel dat ik een dagdeel lang geen last meer van zo iemand had.
Zelfbeheersing
In een onmiddellijke situatie van zelfverdediging is zo een steek met de vingers naar ogen van je aanvaller(s) een beslissende handeling. Die doen na het incasseren niet veel meer. En als je als slachtoffer zou willen zou je jouw tegenstander op zo een moment veel meer aan kunnen doen. Bij zelfverdediging hoort echter ook zelfbeheersing. Want, niet je zelfverdediging maar vooral je zelfbeheersing zorgt ervoor dat mensen jou gaan respecteren.
Beroepsmatig heb ik mijzelf regelmatig moeten verdedigen en ja soms heb ik ogen aangevallen. Dit had ik niet van onze instructeurs geleerd. Onze instructeurs kwamen uit het judo, jiujitsu, karate, taekwondo, kickboksen, muay Thai en allerlei andere vechtsporten. Steken maken naar de ogen kwam bij hun nooit op. Van onze instructeurs leerden wij schoppen, slaan, werpen en klemmen. Natuurlijk heb ik beroepsmatig wel eens staan schoppen en slaan. Maar het meest effectief waren altijd de ‘tikjes’ die ik uitdeelde op de ogen van mijn tegenstanders. Vingertikjes naar de ogen. Meer had ik niet nodig om in wat voor situatie dan ook een tegenstander af te stoppen. Klaar!
Vechten
Het vreemde is dat ik helemaal niet van vechten hou. Ja, wel van wedstrijdvechten. Maar, dat is een spelsport met een ander mens als spelpartner. Die met schoppen en slaan, werpen en klemmen binnen afgesproken regels bereidt is met mij te stoeien. En het binnen deze vechtsport van mij te winnen.
In een echt gevecht bestaan geen afspraken, geen regels, geen scheidsrechters en geen normen en waarden. Het draait niet om een spel, niet om een sport. Het draait enkel om héél blijven, om overleven, om overwinnen. En dat zou mij niet lukken door als een vechtsporter een vechtsportwedstrijd te beginnen. Juist mijzelf moet ik blijven. En mij realiseren dat ik een gevecht in de zelfverdediging niet kan winnen door te gaan vechtsporten.
In het echte gevecht is het van groot belang rustig en ontspannen te blijven. Zonder een soort van vechtsporthouding aan te nemen. Vanuit een soort van ‘bewegingsloze’ toestand plotseling in beweging komen. En je tegenstander volkomen te verrassen. Met een enkele korte beweging van je vingertoppen naar zijn ogen. Klaar!

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Conditie- en Krachttraining,Geweld and have Comments (2)

Meisjes en vrouwen worden aangevallen!

Positie-4-R-v-d-T-7-2015

Voor mij is het onvoorstelbaar wat er meisjes en vrouwen aangedaan is in de nacht van Oud op Nieuw op het plein voor het treinstation in Keulen. Meisjes en vrouwen zijn daar massaal aangevallen door jongens en mannen!

Helaas is dit voor mij als eigenaar van de Studiegroep Praktische Zelfverdediging en trainer voor Sta Vast Trainingen Zelfverdediging in Bussum, niet meer nieuw. De schaal waarop dit geweld plaatsvond echter wél! Vrouwen werden voor het station, in de openbare ruimte door grote groepen jongens en mannen ingesloten en aangevallen. Er was voor deze slachtoffers geen ontkomen meer aan. En dit heeft consequenties voor de lesinhoud van trainingen zelfverdediging. Misdadigers zijn de nette en normale burgers weer een stap voor. Hier moet anders op geanticipeerd worden door alle aanbieders van trainingen zelfverdediging. Aan vrouwen leren in een defensieve houding het hoofd heel en hun houding koel en beheerst houden zoals op bijgevoegde foto te zien is, voldoet niet meer.

Wat is het geval? Tot nog toe melden meisjes en vrouwen zich bij mij voor trainingen zelfverdediging omdat zij te lijden hadden onder het wangedrag, de bedreiging, agressie en het geweld van slechts een enkele persoon. Of van een kleine groep personen waaruit vaak maar een aanvaller tot verbaal danwel fysiek geweld overging. Wat nu gebeurt is helemaal nieuw! Grote groepen mannen die een enkel meisje of vrouw insluiten en op genadeloze wijze aanvalt. Het is duidelijk dat deze mannen niets voor hun slachtoffers voelen. Zij opereren als groep op bijzonder wrede wijze.

Mijn eerste reactie is: dit is levensgevaarlijk! Ten eerste valt er niet te ontsnappen aan een groep mannen die hun slachtoffer ingesloten hebben. Het is niet voor niets dat eenheden van de Mobiele Eenheid van onze politie oefenen om hun rijen gesloten te houden. Zo voorkomen zij dat ME-leden afgescheiden en door groepen tegenstanders ingesloten kunnen worden. Het duurt geruime tijd voordat een ME-lid door zijn kameraden bevrijdt kan worden.En in die tijd moet hij zelf zijn boontjes doppen. De slachtoffers die zo vroeg dit jaar op het stationsplein in Keulen gevallen zijn, hebben ervaren hoe vreselijk dit moet zijn. Ik denk niet dat wij dit ons kunnen voorstellen!

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have Comment (1)

Zo snel mogelijk vluchten!

3-meisjes-leren-ontsnappen-

2 januari 2016 kwam al vroeg in het nieuws dat onze politie ingegrepen heeft toen een aantal terroristen van plan bleken een terreuraanslag te plegen tijdens het Nationaal Vuurwerk 2016 op de Erasmusbrug in Rotterdam.

Toevallig vierde ik de Jaarwisseling 2015 op 2016 bij familie in Rotterdam. En naast heerlijk eten (een geweldige bavette gegeten waar ik bijna niet van af kon blijven!) en drinken, besloten wij om met ons allen naar de Nationale Vuurwerkshow op de Erasmusbrug te gaan kijken.

Extra toevallig was, dat voordat wij vertrokken naar het centrum van Rotterdam, ik met mijn familie heel kort een paar punten doornam die volgens mij van belang zijn telkens wanneer mensen zich in drukke menigten begeven. Punten die van groot belang zijn voor ieders individuele persoonlijke veiligheid. Van groot tot klein, van jong tot oud, ongeacht of je man of vrouw bent. Geheel gericht op de meest ondenkbare situaties. En ik dacht echt helemaal niet aan een terroristische aanslag.
Wel dacht ik aan de mogelijkheid dat ik, mijn gezin en familieleden mogelijk zouden moeten ontsnappen aan een of andere crisissituatie.

Daarom drukte ik eenieder het volgende op het hart:
– spreek als volwassenen onderling af wie van jullie op welk kind let. Anders heb je altijd te weinig ogen om mee op alle kinderen tegelijk te kunnen letten. Ieder van ons spreekt af wie op welk kind letten zal. Diegene zal dat kind ten allen tijden bij zich houden, ook tijdens een mogelijk overhaast wegvluchten.
– mochten wij met onze auto’s in een van de Rotterdamse tunnels vast komen te staan, vertelde ik aan de aanwezigen dat wij allemaal onze voertuigen meteen zouden verlaten om de tunnel zo snel mogelijk uit te komen. Auto’s zijn altijd later op te halen (desnoods bij de gemeente) maar je gezondheid krijg je nooit zomaar terug.
– in het geval dat er om welke reden dan ook grote paniek zou uitbreken terwijl wij in de buurt van de Erasmusbrug te voet verder zouden zijn gegaan, dan zouden wij niet meer teruggaan naar de (ondergrondse) parkeergarages. Daar kom je met jouw auto in zo een geval nooit meer uit. Wij zouden weglopen en pas op grote afstand familie/vrienden in Rotterdam bellen om ons op te halen.

Bij (terreur)dreiging is volgens mij de eerste zelfverdediging het creëren van een zo groot mogelijke afstand tot het gevaar. En als dat gevaar niet statisch is maar zich voortbeweegt, dan moet je in de zelfverdediging ook in beweging blijven. En zo snel en ver mogelijk wegvluchten. Laat het vechten over aan onze professionals.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have Comments (13)