Zelfverdedigingslessen

Voor als het écht nodig is …

Archive for mei, 2011

BUDO een overgewaardeerd begrip

Voor samurai in het feodale Japan was het noodzakelijk hun vaardigheden dagelijks bij te houden onder druk van het immer aanwezige risico op dodelijk geweld.

‘Budo’ lijkt een toverwoord binnen de vechtsporten.
Volgens mij is BUDO zoals wij dat uitleggen in onze Westerse wereld een totaal verkeerd begrepen term! Zelfs mensen die er verstand van hebben kunnen niet goed uitleggen wat er met BUDO bedoeld wordt. Laat ik het bij datgene houden wat ik als Wado Ryu Karateka ervan vindt:
BUDO is een manier van denken zoals die zich in het Japan van direct na het einde van de samurai-klasse heeft kunnen ontwikkelen. En nergens anders. Het is een uitvloeisel van een toenmalige tijdsgeest. En niets meer.
Het staat ons westerlingen vrij wel of niet de BUDO-gedachte over (proberen) te nemen en ik ken een oud-vechtsporter die dit gedaan heeft. Hij heeft zich zelfs bekeerd tot het bij het ware BUDO horende Shinto Zen Boeddhisme. Hij beoefend zijn vechtstijl als een manier van denken en doen zoals bedoeld vanuit het BUDO. Met alle bijbehorende ceremoniën en onderlinge omgang met elkaar. Hij treedt nooit in de openbaarheid en oefent ongemerkt en onopvallend en heeft geen vereniging of club maar wel een groep van gelijkgestemden. Er komt heel wat kijken bij het beoefenen van BUDO en dit lukt niet met twee of drie keer in de week één uurtje trainen. Hij traint vele uren elke dag. En niet met mij want om met hem te mogen trainen moet je aan vele voorwaarden voldoen.
Ik respecteer hem voor de inzet die hij toont naar datgene dat hij belangrijk vindt in zijn leven en dat weet hij van mij. Er zijn naar mijn mening maar weinig mensen die zich elke dag opnieuw voor de volle 100% inzetten voor doelen in hun leven.

En hier komen wij bij de essentie van het BUDO zoals ik denk dat het in elkaar zit: BUDO diende alleen maar om werkloze samurai die geen BUJUTSU meer mochten en/of konden beoefenen in het gareel te houden. Zij hadden plotseling geen meester meer om dagelijks voor te trainen en werken. Zou het BUDO zich niet ontwikkeld hebben dan zouden er duizenden RONIN door Japan gezworven hebben. Nu werden werkloze samurai dankzij het BUDO meesters over zichzelf en hun vaardigheden en pasten zich op deze manier aan de nieuwe Japanse samenleving zonder samurai aan. Een gedwongen keuze, want anders hadden zij kogels gevangen van het nieuw ontwikkelde moderne Japanse leger.
De discipline waar tegenwoordig in het BUDO naar verwezen wordt kende een eigen noodzaak en die was gericht op het overleven voor de ouderwetse Japanse samurai-klasse binnen een Japanse nieuw ontwikkelende samenleving.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Budo and have No Comments

Mobiele telefoons gebruiken in het klaslokaal

Meer dan Powerpoints
Nieuwe media horen thuis in het Nederlandse onderwijs maar merk dat nog niet tijdens mijn stages als leraar in opleiding. Mobieltjes moeten in de tas blijven en iPads en laptops en zo voort mogen alleen als ‘leesboeken’ gebruikt worden.

Zelf ben ik als 50-jarige na een afwezigheid van meer dan 30 jaar teruggekeerd in het Nederlandse onderwijs en dat is onherkenbaar veranderd voor mij. Ook valt het mij tegen dat mijn klasgenoten op de lerarenopleiding zo voorzichtig zijn in het gebruiken van moderne multimediale toepassingen in hun lessen. Tot nog toe hebben al mijn medestudenten negatieve feedback gegeven op toestaan van het gebruik van mobiele telefoons door mijn leerlingen in het klaslokaal tijdens mijn lessen. ‘Durf je dat?’, ‘Straks sta je op het internet!’ en zelfs ‘Je weet niet wat ze allemaal kunnen uitspoken met die beelden!’. Nee, dat laatste dat weet ik inderdaad niet maar je hoeft geen adolescent te zijn om narigheid uit te halen met foto’s of films die daar nooit voor bedoeld waren. Vers staat nog in mijn herinnering dat twee leidinggevenden op mijn werkplek in Nederland samen op de foto waren gegaan. Die foto was voor de leuk gemaakt maar door volwassen collega’s zodanig bewerkt dat het echt niet leuk meer was. Die foto is daarna via het internet verspreidt met allerlei nare gevolgen. Slechtheid komt overal voor en al zeker niet alleen op school onder onze jongeren. Volwassenen misdragen zich ook.

Mijn mentor was verbijsterd toen ze tot de ontdekking kwam dat ik mijn lessen laat filmen en fotograferen door mijn scholieren en vroeg me of ik dat wel in de gaten had. Ja, natuurlijk! Ik heb deze jong-adolescente scholieren daar toestemming voor gegeven als LiO-stagiair die een zelf ontwikkelde en geschreven lessenserie verzorgt. Van al mijn docenten op de hogeschool heeft er werkelijk waar maar één enthousiast gereageerd toen ik dit vertelde, zij vroeg mij direct of ze een les van mij mag bijzitten. Ik heb haar van harte uitgenodigd. Zij vond het heel gedurfd, transparant en vrij van mij dat ik mijzelf op deze manier durf bloot te stellen aan ‘media-aandacht’ van mijn scholieren middels hun mobiele telefoons.

Maar, misschien ben ik wel zo vrij met moderne media omdat ik al voordat ik de lerarenopleiding begon, ontdekte wat een geweldige mogelijkheden moderne media ons geven. Ik ben als expert instructor en advanced executive advisor (‘verdergaand uitvoerend adviseur) ingehuurd geweest voor opdrachten in het buitenland. Tot mijn niet geringe verbazing ben ik door een officier van de Afrikaanse Unie Vredesmacht vanuit Darfur met een mobiele telefoon op mijn mobiele telefoon gebeld terwijl ik in de jungle van Zuid Amerika zat. Ik had echt niet verwacht verbinding te kunnen hebben. Met mijn mobiele telefoon kon ik daarna weer anderen bellen die de betreffende officier van dienst konden zijn. Dan heb ik het niet over bellen maar over bestanden doorsturen en informatie delen via het internet. Ik weet dat er officieren via versleutelde weblogs a la minute informatie met elkaar delen over vijandelijke eenheden, wat die uitvoeren, over de uitkomst van vuurcontact en hoe zulke situaties ter plekke op basis van de allernieuwst informatie beter te kunnen aanpakken. Gewoon via weblogs! Deze mannen leren direct van en in de praktijk en kunnen zo sneller reageren dan de vijanden waarvan wij altijd dachten dat zij mobieler en dus sneller zouden zijn. Als instructeur en advisor hoort dit gewoon bij het functioneren in het veld: sneller leren dan je tegenstander! En hier komen moderne multimediale toepassingen goed van pas.
Het verbaast mij dat wij dit in ons Nederlandse ‘moderne’ onderwijs helemaal links laten liggen! En dat Pim ten Tije vraagt om een ‘nieuwe generatie leerkrachten’ vind ik echt een wanhoopskreet. Net zoals de situatie mij dwong multimediale hulpmiddelen te leren hanteren en gebruiken zo zullen alle docenten in Nederland dit moeten kunnen. Ongeacht hun leeftijd of de generatie waaruit zij voortgekomen zijn. De komende tijd zal het onderwijs drastisch veranderen en dan heb ik het echt niet over de gevolgen van de aanstaande bezuinigingen.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Pilotlessen and have Comments (13)

Het ware gezicht van geweld.

Geen enkele training zelfverdediging kan het ware, smerige, stinkende, kermende, krijsende, chaotische en sadistische gezicht van geweld laten zien.

In mijn naaste omgeving zijn twee jonge vrouwen nog kort geleden getroffen door terroristisch geweld. De een keek de schutter in Alphen aan de Rijn op de rug terwijl hij aan het moorden was. De ander was een paar straten verderop aan het wandelen in Marrakech toen de aanslag op het internetcafé gepleegd werd.
Beiden hebben de paniek, de chaos en het onbeschrijflijke leed die deze gewelddadige momenten kenmerken, gevoeld. Met beiden heb ik persoonlijk contact gehad. Er viel mij direct een verschil op in houding en handelen tussen de twee. Waar de een helemaal van slag was, bleef de ander rustig terwijl beiden mij beschreven wat ze gezien en gevoeld hadden. Bijzonder onprettige beelden werden door hen aan mij beschreven.
Maar, waar de een beslist getroost mocht worden, hoefde dit voor de ander helemaal niet. En in die laatste persoon herkende ik het gedrag van mensen die op een bepaalde manier gewend geraakt zijn aan geweld. De feiten koel tot in detail beschrijvende, ongeëmotioneerde vertelstijl was voor mij reden aan haar te vragen of zij dit soort situaties misschien eerder meegemaakt heeft. Na door mijn vraag verrast te zijn antwoordde ze kortaf bevestigend: zij heeft oorlogsgeweld en bomaanslagen in een eerdere woonplaats meegemaakt. Terwijl de eerstgenoemde in de betrekkelijke veiligheid van een Nederlandse woonplaats grootgebracht is.

Wat is in trainingen weerbaarheid, zelfverdediging en beroepsmatig fysiek optreden volgens mij van belang in dit artikel? Dat zowel instructeurs als cursisten moeten beseffen dat zij slechts in een training zitten! Terwijl alleen de werkelijkheid kan laten ervaren wat deze twee jonge vrouwen meegemaakt hebben. Dat een training slechts een training blijft, hoe ‘reality based’ deze ook is. Dat het niets ontziende, ware gezicht van geweld zich in een training zelfverdediging of scholierenzelfverdediging, weerbaarheid en beroepsmatig fysiek optreden niet laat zien.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Geweld and have Comments (8)

Afvallen

Gisteren van mijn vrouw gehoord dat er weer iets nieuws op tv was over afvallen van een of andere BN’er en een personal trainer dat helemaal geen moeite zou kosten. Zonder moeite of inspanning overgewicht kwijtraken? Nou, daar heb ik mijn bedenkingen bij!

Sinds ik twee jaar geleden mijn deeltijdstudie Pedagogiek begonnen ben, kan ik veel minder trainen dan ik voordien gewend was omdat ik deze uren nu gebruiken moet om te studeren. Bovendien heb ik andere taken binnen mijn reguliere werk gekregen waardoor ik veel en veel meer stilzit achter een bureau en een pc om zaken te bestuderen. Tijdens mijn LiO-stages sta en zit ik voor de klas en heb ik ook geen kans om fysiek actief te zijn.
Het gevolg laat zich raden: ik weeg nu 86 kg bij een lengte van 1.85 m. terwijl ik voordien altijd rond de 78 kg en tijdens mijn wedstrijdperiode zelfs 74 kg gewogen heb. Tien kilo erbij enkel en alleen omdat ik fysiek minder actief geworden ben! Door vaker en langer stil te zitten ben ik zwaarder geworden en dit is allemaal vet dat rond mijn middel is gaan zitten. Het laatste jaar wordt ik thuis gewezen op mijn ‘zwembandjes’. Tijdens de spaarzame momenten dat ik mij fysiek met vrienden meten mag leg ik het conditioneel al vlot af om lijdzaam slachtoffer te worden van hun slagen, trappen en worpen. Dit doet het leven met mij als ik niet meer regelmatig kan trainen.

Toch gaat het bij mij slechts om tien kilo overgewicht. Maar door tijdgebrek kan ik deze nu niet wegwerken. Dat weet ik omdat ik weet dat deze kilo’s er niet waren toen ik nog veel sportte. Het lukt mij nu niet om veel te sporten omdat ik andere dingen moet doen in diezelfde tijd. Nu zou ik mijzelf kunnen uithongeren om af te vallen maar dat heeft tegelijk negatieve gevolgen op de energie die ik nodig heb voor mijn werkzaamheden en studie.

Wat moet ik doen om af te vallen?
Eerst mijn studie afmaken zodat ik weer tijd heb om mijn training op te pakken zoals ik dat voordien gewend was: minstens tweemaal per dag in actie komen! Dit was mijn leefstijl en dat moet ik weer aannemen. Alleen dan zal ik afvallen, overgewicht kwijtraken, mijn spieren weer laten wennen aan inspanning en zien dat mijn lichaam er strak en getraind uit zal zien. Dit is een langzaam en gestaag proces dat niet binnen een paar maanden tijd voltooid zal zijn. Het zal mij zeker drie maanden kosten om mijn basisconditie op het oude niveau te krijgen en daarna zal ik zeker twee trainingscycli van drie maanden nodig hebben om aan te sterken, flexibeler te worden en gevechtsconditie te kweken.

Als ik dan gisteravond hoor van mij vrouw hoe gemakkelijk er op tv door een BN’er en haar persoonlijke trainer gepraat wordt over afvallen (zonder moeite), begrijp ik wel dat dit een heel ander (vooral commercieel) doel heeft dan mijn persoonlijke (gezondheidsgerichte) langetermijndoel. Mijn advies luidt: ga voor je gezondheid! Vooral als LiO(Leraar in Opleiding)-stagiair voor het vak pedagogiek richt ik mij met deze boodschap aan leerlingen en hun docenten om zich te richten op een gezonde leefstijl in plaats van ‘moeiteloos’ af te vallen. Gezond leven is een langzaam bewustwordingsproces gericht op het creëren van een passende en tegelijk gezonde leefstijl waarin voor training een belangrijke en regelmatige plaats ingeruimd wordt naast werk, gezin, vrienden, hobby’s en de vele andere dingen die scholieren tegenwoordig allemaal (denken te moeten) uitvoeren.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Afvallen and have Comments (13)

Nieuwe lessenserie pilotlessen Scholierenzelfverdediging

Op dit moment ben ik een nieuwe lessenserie van vier pilotlessen Scholierenzelfverdediging aan het voorbereiden voor een klas VMBO 3/4 Toegeleiding Politie aan het ROC. De pedagogische verantwoording, docentenhandleiding en het leerlingenwerkboek heb ik af. Ik sta te popelen om te beginnen.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Onderzoek and have Comments (5)

Mobiele telefoons in pilotlessen Scholierenzelfverdediging!

Gebruik van mobiele telefoons tijdens pilotlessen Scholierenzelfverdediging.

Tijdens een van mijn pilotlessen in de nieuwe leermethode Scholierenzelfverdediging, sprak ik de scholieren aan op het gebruik van hun mobiele telefoons. Tijdens de les zaten meerdere leerlingen met hun telefoons onder hun tafel of half in hun tas te klungelen. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de les is bij deze school verboden. Toch waren de scholieren ermee aan de gang.
Ik stopte de les: ‘stop, stop, stop’. En begon een groepsleergesprek over het gebruik van mobiele telefoons tijdens deze pilotles en de noodzaak die de leerlingen daartoe voelden. ‘Meester, mijn telefoon is mijn leven!’ en ‘Ik zit 24/7 aan de telefoon meester!’ of ‘Ik ben continue online’, waren verschillende opmerkingen die ik hoorde. Eind van het liedje was dat ik deze scholieren verbood om nog te bellen tijdens mijn les maar dat ze wel hun mobieltjes mogen gebruiken als modern multimediaal leerhulpmiddel. Zij mogen hun mobieltjes op tafel laten liggen en er foto’s mee maken van de teksten die ik op het schoolbord schrijf of mij ermee filmen als ik ze iets uitleg.

Op deze manier verdiep en verbreed ik het leren van mijn leerlingen tot ver buiten het klaslokaal omdat zij op deze manier het lesmateriaal en de kennis mee kunnen nemen overal waar zij naartoe gaan met hun mobieltjes. Inmiddels heb ik hierover feedback gehad van een van mijn leerlingen die het mobieltje gebruikt heeft om de foto op te roepen die gemaakt is van de Trans Actionele Analyse die ik op het schoolbord gezet had, terwijl deze leerling in een communicatief moeilijke fase met een cliënt zat. Geweldig! Dit is wat mij betreft leren in optima forma. Mijn leerling heeft kennis uit een pilotles Scholierenzelfverdediging meegenomen naar de werkplek, daar opgeroepen op het mobieltje en toegepast in een moeilijke werksituatie.

Share on Facebook
posted by Adrie de Herdt in Pilotlessen and have No Comments